Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Tietosuojaseloste

Leader Sepra Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Leader Sepra (Kehittämisyhdistys Sepra ry), os. Helsingintie 1 A, 49460 Hamina, toimisto(at)sepra.fi; GSM +358 44 2774515

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Tolvanen, toiminnanjohtaja, os. Helsingintie 1 A, 49460 Hamina, marjo.tolvanen(at)sepra.fi; GSM +358 44 2774513

3. Rekisterin nimi

Leader Sepran ja ESKOn uutiskirjeet ja tiedotteet

 • jäsenrekisteri
 • jaosto- ja hallitusrekisterit
 • henkilöstö- ja harjoittelijarekisterit
 • hanke- ja tapahtumarekisterit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden, sekä jäsen- ja tapahtumaviestien osoitteistot
 • sähköpostit ja sähköpostiryhmät (sisäiseen ja ulkoiseen viestintään)
 • henkilökohtaiset tiedot matkakorvausten ja palkkojen maksua varten

5. Rekisterin tietosisältö

 • sähköpostiosoitteet
 • nimet, postiosoitteet
 • vain tarvittavaa maksuliikennettä varten henkilötunnukset sekä pankkiyhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sisäiset: hallitusten ja jaostojen jäsenet, henkilökunta, harjoittelijat, sidosryhmät
Ulkoiset: tiedotteiden tilaajat, tapahtumiin osallistujat

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Sepran ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta viranomaisille luovutettavia maksuhakemustietoja.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoja pääsevät katsomaan vain henkilöt, joilla on siihen oikeus ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna ja kohtuullisessa ajassa toteutettuna. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle kirjallisesti ja henkilökohtaisesti.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevat virheelliset tiedot korjataan henkilön antaman suullisen tai kirjallisen ilmoituksen perusteella. Ilmoituspyyntö osoitetaan rekisteriasioita vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) kirjallisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 • Oikeus saada tieto tietosuojaloukkauksista
 • Oikeus tulla unohdetuksi (huomioiden voimassa oleva sääntely)
 • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista

Laatimispäivä 22.5.2018, tarkistettu 10.8.2023