Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli

Organisaatio

Sepran hallitus on keskeisessä asemassa toiminnassamme, sen vahvuuksia ovat kolmikanta, alueellisesti tasapainoinen kokoonpano sekä vaihtuvuus aktiivisuus ja osallistuvuus. Teemaryhmät, kalaleader-jaosto, kaupunkijaosto ja nuorisotiimi ovat hyvänä tukena.

Henkilöstö toimii yritysten ja yhdistysten apuna sekä linkkinä muihin toimijoihin.

Sepra-strategian avulla tuetaan pienimuotoisen yritystoiminnan syntymistä sekä kannattavan toiminnan laajentamista, houkutellaan kansainvälisen yhteistyön avulla nuoria mukaan kotiseudun kehittämiseen ja hyödynnetään alueen vahvuuksia elinvoimaisuuden lisäämiseksi vuosina 2023-2027. 

Tutustu organisaation osiin tarkemmin

 • Hallitus 2024

  Kolmikanta

  Varsinainen

  Kunta

  Varajäsen

  Kunta

  Julkisyhteisö

   Pasi Jokela

  Hamina

  Janne Kaulio

  Pyhtää

  Julkisyhteisö

  Jukka Lappi

  Virolahti

  Kati Taina

  Miehikkälä

  Yhdistys

  Jaakko Nordling

  Pyhtää

  Tuula Saarimaa

  Virolahti

  Yhdistys

  Simo Haapalehto          

  Hamina

  Marika Pennanen  

  Hamina

  Yhdistys

  Miika Helminen

  Kotka

  Timo Vanhala

  Kotka

  Yksityiset

  Sylva Lallukka

  Kotka

  Mervi Nurminen

  Kotka

  Yksityiset

  Marja Klemola, pj.

  Hamina

  Leo Junikka

  Virolahti

  Yksityiset

  Esa Mässeli           

  Hamina

  Saara Korhonen

  Pyhtää

 • Kalaleader-jaosto

  Kolmikanta

  Varsinainen

  Organisaatio

  Varajäsen

  Organisaatio

  kunnat

  Sam Vickholm

  Loviisan kaupunki

  Barbro Lindström

  Sipoo

  kunnat

  Krista Rantamo

  Haminan kaupunki

  Lotta Vuorinen

  Kymenlaakson Liitto

  kunnat

  Patrik Flygar

  Siuntio

  Alexandra Stoor

  Tammisaari, Novago

  järjestöt

  Harro Pitkänen

  Nylands Fiskarförbund

  Mikko Malin

  Suomenlahden merikalastajat

  järjestöt

  Mikko Rehnberg

  Inkoon Kalatalousalue

  Petri Päivärinta

  Kotka/ESMKLto

  järjestöt

  Timo Salmia

  Helsinki Fishing

  Tomi Zerhat

  Kotka/kalastusoppaat

  yrittäjät

  Veli Tilli

  Virolahti/ kalankasvattaja

  Jan Grönroos

  Kalastaja, Raasepori

  yrittäjät

  Markku Korppas

  Pyhtään Kaunissaari

  Johanna Tilli

  Kalastaja, Virolahti

  yrittäjät

  Sami Antikainen

  Kotka / kalastaja

  Roland Holmström

  Kalastaja, Gammelby

 • Kaupunkijaosto

  Varsinainen Organisaatio Varajäsen Organisaatio
  Saila Piipari-Huovila Kotkan kaupunki Elina Virmakoski Kotka-Kymin Seurakunta
  Anne Heimola Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Heidi Nevalainen Kymenlaakson Ensi-ja turvakoti
  Matti Erävala Pohjola-Norden Sirpa Ollikainen Haapasaari seura
  Mervi Nurminen Leader Sepra     
  Eva Pukkila   Kaisa Heimonen  
  Maarit Koskensalo-Tiainen   Ilona Snygg  
  julkishallinto yhdistykset ei sidoksia
     
   
 • Teemaryhmät

  Sepran hallitus on asettanut tuekseen jaostoja. Kalatalouteen liittyvän ESKO-hallituksen, Kotkassa toimivan kaupunkijaoston ja nuorisotiimin lisäksi Sepran hallitus on nimennyt kaksi teemaryhmää (TeR), jotka eri tavoin tukevat Sepran strategian painopisteiden toteutumista.

  Teemaryhmien pääasiallinen tehtävä on tukea oman painopisteensä edistämistä ja kuulla Sepran hankehakijoita, arvioida hankkeiden toteutumismahdollisuuksia ja toimijoiden resursseja asiantuntijanäkökulmasta sekä antaa toimijoille vinkkejä ideoiden eteenpäin kehittämiseen. Teemaryhmät voivat ideoida seminaareja tai työpajoja ja sen jäsenet voivat osallistua erilaisiin tapahtumiin.

  Näissä neuvoa antavissa ja aktivoivissa ryhmissä on n. 8-12 jäsentä kussakin; painopisteen teeman asiantuntijoita, yhteistyötahojen edustajia ja aiemmin hallituksessa tai hankkeissa toimineita henkilöitä, joilla on tietämystä ryhmänsä teemasta. Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka osallistuu hallituksen kokouksiin esittelemällä ryhmän käsittelemät hankkeet. Monilla hallitusjäsenillä on teemaryhmätaustaa, joten ryhmässä toimiminen luo valmiuksia toimia myös Sepran hallituksessa. Ryhmien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä jäsenille makseta kokouspalkkioita, vain matkakulut korvataan.

 • Nuorisotiimi

  Sepran tavoitteena on saada enemmän nuoria mukaan kehittämistyöhön. Nuorten alueelle jääminen tai alueelle takaisin palaaminen opintojen jälkeen on keskeistä elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Tästä syystä nuorten osuutta toimijoina tai hyötyjinä tarkastellaan kaikessa toiminnassa, erityisesti hankkeiden rahoituksessa.

  Perinteinen hallitustyöskentely ei kokemusten mukaan juurikaan kiinnosta nuoria. Seprassa onkin perustettu nuorisotiimi, jonka tavoitteena on saada nuoret osallisiksi päätöksentekoon heille sopivalla tavalla. Tiimin toimintaa kehitetään koko ajan, ja tavoitteena on, että  nuorisotiimistä muodostuu aktiivinen osa Sepran organisaatiota.

  Tiimi voi olla esim. mukana edistämässä strategiaan kirjattuja tavoitteita;
  -Nuoria rohkaistaan tarttumaan yrittäjyyteen ja tuetaan uusien työmahdollisuuksien luonnissa
  -Nuoria rohkaistaan ja otetaan mukaan kansainväliseen toimintaan
  -Nuorten aktivointi toimintaa ideoimaan sekä toteutukseen verkostojen avulla
  -Nuorten erityistaitojen hyödyntäminen perinteiden siirtämisessä sukupolvelta toiselle
  -Harjoittelu- ja työkokeilupaikkojen etsiminen nuorille kylien yrityksistä ja yhdistyksistä

Sepran hallitustoiminta perustuu alueelliseen ja toimijaryhmittäiseen tasapainoon. Tätä periaatetta noudattamalla eri ryhmät (julkishallinto, yrittäjät, yhdistykset ja muut yksittäiset toimijat) ovat tasapuolisesti edustettuina hallituksessamme ja samalla päätöksenteossa koko alueeltamme.

Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja henkilö voi olla mukana yhtäjaksoisesti max. neljä toimikautta. Näin mahdollisimman moni pääsee osallistumaan toimintaan hallitustyön kautta ja hallitukseen saadaan uusia näkemyksiä. Sepran hallituksen kokouksiin ja tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan niin varsinaiset kuin varajäsenet. 

Hallituksella on kokouksia keskimäärin 8-10 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään käytännön syistä pääsääntöisesti Haminassa Sepran toimistolla tai Teams-etäyhteydellä. Kokouspalkkioita hallituksen jäsenille ei makseta, vain matkakustannukset korvataan.

Vuosittain on tarjolla alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tilaisuuksia, joihin hallitusjäsenet voivat osallistua. Lähtemällä mukaan Sepran hallitustyöhön pääsee seuraamaan läheltä, mitä alueellamme tehdään paikallisen kehittämisen eteen Leaderin puitteissa. EU-ohjelmakaudella 2014-2020 mukaan tuli pienimuotoinen Leader-tyyppisen toiminnan toteuttaminen myös Kotkan keskustassa, minkä lisäksi jatkamme kalataloustoiminnan parissa. Jokainen hallituksen jäsen voi olla yhden tai useamman hankkeen hankeryhmässä ja seurata näin hankkeiden edistymistä hyvinkin läheltä.

Kaikki hallitusjäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, joten uusia ehdokkaita kaivataan joka syksy. Olisitko sinä sopiva lisä joukkoomme? Ota yhteyttä ja ilmoittaudu ehdokkaaksi tai kysy lisää joko toimistolta tai nykyisiltä hallitusjäseniltä (nimet yllä, yhteystiedot saat toimistolta)!