Fullscreen Image V3

Toimintaa keskustoissa

Asukaslähtöistä kehittämistä Kotkan kaupunkialueella.
Yhteisöllisyyttä ja vastuunottoa omasta asuinpaikasta.

Kaupunki-Leader

Kotkan keskusta-alueilta saatu viesti kertoo asukkailla olevan kiinnostusta ja voimavaroja toteuttaa Leader-toimintaa myös kaupungin keskusta-alueilla. Sepra onkin toiminut koko Kotkan alueella jo vuodesta 2014 lähtien.

Keskeiset kehittämisajatukset ovat samankaltaisia kuin maaseutualueilla. Maaseudulla kannetaan enemmän huolta palvelujen ja työpaikkojen sekä nuorten vähenemisestä, kun taas keskustoissa kaivataan maaseudulla vahvana elävää yhteisöllisyyttä.

Sepra haluaa toimintansa kautta madaltaa aitaa maaseudun ja kaupungin välillä sekä lisätä arkipäivän kontaktia luontoon. Yhteistyön ja yhteisen toiminnan mahdollistaminen alueiden välillä on tarpeen ja hyödyttää toiminta-aluetta kokonaisuudessaan.

Suuri osa asukkaista vaikuttaa työn tai vapaa-aikansa puitteissa kummallakin alueella, joten raja ei käytännössä ole niin selvä kuin millaisena se rahoitusvälineiden karttarajauksissa näyttäytyy. Strategian painopisteet toteutuvat kaikki myös keskustojen toiminnassa ja esiin on noussut kolme selkeää kokonaisuutta, joiden avulla toimintaa keskustassa voidaan kehittää

  • Yhteisöllisyyden ja virkistystoiminnan edistäminen
  • Ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen
  • Monikulttuurisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Visio 2020

Maahanmuuttajilla ja kantaväestöllä on luontevaa yhteistyötä nykyistä enemmän yli maaseutu- ja kaupunkirajojen sekä eri ikäluokkien. Syrjäytymisvaarassa oleville on löydetty mielekästä tekemistä pitämään heidät mukana yhteisön toiminnassa. Senioriväestöstä ja lisääntyvästä omaishoitajien joukosta huolehditaan lähiyhteisössä. Omaehtoisen toiminnan lisäämisen ja esteettömän liikkumisen puitteita on parannettu.

Kaupunginosissa ja eri alueilla on laadittu yhteisiä tahdonilmauksia eli kansalaistoimijalähtöisiä toimintasuunnitelmia, joiden tekemiseen kaikilla on ollut mahdollisuus ja joiden toteuttamiseen kaikki voivat osallistua ja aktiivisimmat sitoutuvat. Yhteisöllisyys sekä vastuunotto oman alueen hyvinvoinnista ja ympäristöstä on lisääntynyt. Kaupunkien eri osat – syrjäisemmätkin - löytävät oman roolinsa ja vahvuutensa. Paikallisuus ja alueidentiteetti näkyvät toiminnassa sekä syntyvissä palveluissa ja tuotteissa.


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.