Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Sepran omat hankkeet

Vihreän kasvun mahdollisuus

Hankeaika: 1.6.2016 - 31.12.2017
Julkinen rahoitus 180.000 euroa (sis. EU-, valtio- ja kuntarhaa)
Hanke on alueiden välinen Leader SILMU ry:n ja Leader Sepran kanssa.

Hankkeenloppuraportin ja muuta materiaalia löydät Leader Silmun sivulta.

"VKM" on tiedonvälityshanke, jonka pääasiallisena tavoitteena on avata Biotalous - käsitettä alueilla ja lisätä toimijoiden tietämystä teemasta sekä synnyttää teeman mukaisia hankkeita. Biotaloudesta on tutkimustuloksia runsaasti, mutta tulosten levittämistä suuren yleisön tietoisuuteen ei ole panostettu. Hanke tekee myös kokeiluja sekä uusia avauksia, luo ja siirtää hyviä käytäntöjä sekä edistää alueen toimijoiden verkostoitumista biotalouden alalla. Biotaloutta tarkastellaan hankkeen aikana laajasta näkökulmasta; niin uusiutuvia luonnonvaroja tuottavan, käyttävän, jalostavan ja markkinoivan tuotannon kuin uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutuksen sekä kierrätyksen.

Hankkeessa on kuusi asiakokonaisuutta, joiden toimenpiteisiin hanke painottuu:

  • Metsät (maatalous, virkistyskäyttö, bioenergia, puusepänteollisuus)
  • Vedet (vesivoima, virkistyskäyttö, luonnon kalat ja kalanviljely)
  • Maatalous (ravintokasvit, viherrakentaminen, bioenergian raaka-aineet ja koristekasvit)
  • Lähiruoka (ruoan tuotanto, hankinnat, luonnon tuotteet ja ravintolat/vähittäiskauppa)
  • Kierrätys (energian säästäminen, materiaalin hyödyntäminen ja kulutustottumukset)
  • Ympäristönsuojelu (ravinnekierrätys, jäteveden puhdistus ja vesistöjen kunnostus)

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa alueen biotalouden kehittämistä sekä elinkeinollisesti että yleishyödyllisesti, joten aktivointia tehdään alueen asukkaiden lisäksi sekä yrityksille että voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja oppilaitoksille. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2015–31.12.2017 ja sen kokonaiskustannusarvio on 180.000 euroa. Hanke on alueiden välinen ja se tehdään yhteistyössä Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n sekä Leader-Sepran kanssa.

Hanke vei Sepran alueella Ekamin kokki- ja matkailupuolen oppilaita tutustumaan lähimatkailuun ja ruokaan Aholafarmille sekä erilaisiin hyvinvointi ja elämyspalveluihin Hyvinvoiva Hevonen -yritykseen. Oppilaiden lisäksi opettajat saivat paljon lisätietoa ja uusia mahdollisuuksia opetukseensa.