Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Sepran omat hankkeet

Perinnematkaillen vuoteen 2020

Hankeaika 1.8.2015 - 30.6.2017
Julkinen rahoitus 180.000 euroa (sis. EU, valtio- ja kuntarahaa)
Hanke on alueiden välinen Leader Ykkösakselin ja Leader Sepran kanssa

Hankkeen avulla edistetään paikallista matkailutoimintaa kahden Leader-ryhmän alueella aktivoimalla alueen toimijoita löytämään oman alueensa historian ja erityispiirteiden tuomat mahdollisuudet. Hankkeessa toteutettavien tapahtumien ja retkien aikana alueelle muodustuu uusia ja entistä vahvempia verkostoja matkailutoimijoiden ja yhdistysten välille. Yhdistykset toimivat tärkeänä linkkinä alueen vahvuuksien ja historian tuntemuksessa. Alueen toimijoiden yhteistyö kotiseutunsa kehittämisessä luo yhteisöllisyyttä ja sitouttaa eri ikäisiä toimijoita. Kokemuksen vaihtoa ja hyviä käytäntöjä haetaan sekä kotimaasta että ulkomailta.

Hakija

Ykkösakseli ry toimii hankkeen hakijana ja hallinnoijana, joka vastaa hankkeen toteutuksesta sekä seurannasta. 

Kumppani Sepra

Leader Sepra on hanketta Kymenlaakson puolella toteuttava kumppani. Sepra vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta alueellaan ja osallistuu hankkeen raportoinnin ja maksatusten valmisteluun oman alueensa sekä tarvitessa yhteisten toimien osalta. Matkailun edistäminen alueen perinteiden pohjalta tukee kaikkien Sepra 2020-strategian painopisteiden toteutusta.

Hankkeen organisaatio ja johtaminen

Ykkösakseli on päävastuussa hankkeen toteutuksesta. Hankkeen toteutuksen kannalta tärkeät päätökset tehdään hankkeen ohjausryhmässä. 

Seprassa hankkeen käytännön toteuttamisesta vastaa pääosin toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen sekä hänen apunaan toimiva, taloushallinnosta ja viestinnästä pitkälti huolehtiva koordinaattori Heidi Hansén. Hankkeeseen kohdistuu yhteensä alle 1 htv työaika.

Hankkeen tausta ja tarpeellisuus

Matkailu on yksi niistä toimialoista, joilla odotetaan olevan yhä suurempi merkitys maaseudun työllisyydessä ja elinvoimaisuudessa. MEKin (Matkailun edistämiskeskuksen) selvityksen mukaan matkailuun kulutettiin Suomessa vuonna 2013 arviolta 13,3 miljardia euroa. Summa sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 32 prosenttia eli 4,3 miljardia euroa.

Matkailun osuus on 2,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Verrattuna muiden toimialojen arvonlisäykseen, matkailun arvonlisä oli suurempi kuin elintarviketeollisuuden, yli kaksi kertaa niin suuri kuin maatalouden ja moninkertainen verrattuna peliteollisuuteen. Matkailualan työpaikoista noin 30% on nuorten työpaikkoja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää useampia keskeistä alueen perinteisiin ja historiaan liittyviä teemoja joiden ympärille käydään miettimään kehittämistoimia…..
Hankkeen tavoitteiden seurannan mittarit:

 • teematapahtumat 2 kpl
 • osallistujaa tilaisuuksissa 200 henkeä
 • tutustumisretkien osallistujamäärä 60 henkeä
 • teemaan liittyviä hanketukihakemuksia 2 kpl
 • alueelliset yhteistyötapaamiset 6 kpl
 • alueiden väliset yhteistyötapaamiset 4 kpl

Hankkeen toteutumista seurataan tapaamisiin, retkille ja muihin tapahtumiin osallistuvien määrillä, hankkeen avulla käynnistetyillä hankkeilla sekä alueellisen ja alueiden välisen yhteistyön käynnistymisellä.

Hankeaika 1.8.2015 - 30.6.2017

Julkinen rahoitus 180.000 euroa (sis. EU, valtio- ja kuntarahaa)
Hanke on alueiden välinen Leader Ykkösakselin ja Leader Sepran kanssa

Hankkeen avulla edistetään paikallista matkailutoimintaa kahden Leader-ryhmän alueella aktivoimalla alueen toimijoita löytämään oman alueensa historian ja erityispiirteiden tuomat mahdollisuudet. Hankkeessa toteutettavien tapahtumien ja retkien aikana alueelle muodustuu uusia ja entistä vahvempia verkostoja matkailutoimijoiden ja yhdistysten välille. Yhdistykset toimivat tärkeänä linkkinä alueen vahvuuksien ja historian tuntemuksessa. Alueen toimijoiden yhteistyö kotiseutunsa kehittämisessä luo yhteisöllisyyttä ja sitouttaa eri ikäisiä toimijoita. Kokemuksen vaihtoa ja hyviä käytäntöjä haetaan sekä kotimaasta että ulkomailta. 

Hankkeen tavoitteiden seurannan mittarit:

 •  teematapahtumat 2 kpl
 • osallistujaa tilaisuuksissa 200 henkeä
 • tutustumisretkien osallistujamäärä 60 henkeä
 • teemaan liittyviä hanketukihakemuksia 2 kpl
 • alueelliset yhteistyötapaamiset 6 kpl
 • alueiden väliset yhteistyötapaamiset 4 kpl

Hankkeen toteutumista seurataan tapaamisiin, retkille ja muihin tapahtumiin osallistuvien määrillä, hankkeen avulla käynnistetyillä hankkeilla sekä alueellisen ja alueiden välisen yhteistyön käynnistymisellä.