Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Kansainvälisyys-hankkeet

NatGeo Keltaiset kehykset vihreällä vyöhykkeellä - Living on the Edge, Yellow Frames on Green Belt

Hankeaika 1.7.2018-31.12.2021 – koronan takia hanke päättyi vasta 12.2022

Hankkeen tavoitteena oli yhteistyösopimukseen pohjautuen valmistuttaa National Geographic Keltaisia kehyksiä ja sijoittaa niitä asukkaiden tärkeinä pitämiin luonto- ja kulttuurikohteisiin. Näitä valmistettiin 2 kpl/kunta, ja niistä muodostettiin Viron esimerkin mukaan reitti. https://www.visitestonia.com/en/living-on-the-edge-tour-for-nature-lovers-who-enjoy-active-vacations

Toteutusaikana tuotemerkkioikeudet myytiin Disneylle, ja Suomessa kehykset maalautettiin Leader-vihreiksi – näin ollen muodostunut reittikin on nyt Leaderkehys-reitti: www.leaderkehys.fi Jokaisen kehyksen vieressä on infotaulu, mikä tarjoaa kohteesta tiivistetysti tietoa. Tarkemmin alueen historiaan sekä palvelutarjontaan pääsee QR koodin kautta, ja sivustolla on tiedot myös ruotsiksi ja englanniksi. Reitti linkittyy Viron reittiin heidän sivujensa kautta, samoin yhteistyöalue Pohjois-Irlannin https://www.visitcausewaycoastandglens.com/explore/picture-this-trail reittiin. Kaikkia näitä reittejä yhdistää se, että ne sijaitsevat raja-alueiden lähellä tai meren äärellä.

Reittien kehittäminen on jatkuvaa työtä, ja niiden osalta parhaiten pysyy tapahtumista ja tarjonnasta selvillä vierailemalla edellä mainituilla sivustoilla.

Hanke on kansainvälinen, Suomesta mukana olivat Etelä-Karjalan Kärki-Leader ja Leader Sepra

Hankkeen tavoitteet

 1. Päätavoitteena oli luoda Keltaisia kehyksiä hyödyntävä, kolmessa maassa eri alueilla muodostuva reittien kokonaisuus vähemmän tunnettujen luontokohteiden ympärille.
 2. Tämä toteutettiin hyviä käytäntöjä vaihtaen ja toimijoista sekä alueista alueiden- ja kansainvälinen verkosto muodostaen.
 3. Tavoitteena oli myös vahvistaa asukkaiden ja toimijoiden paikallisidentiteettiä sekä nostaa esiin sekä identifioida alueellisia luonto- ja kulttuuriarvoja

Alueellisia toimenpiteitä

 • paikalliset tapahtumat reitin ideoinnin ja luomisen yhteydessä
 • toimijaverkoston luominen reitin ympärille ja toimijoiden innostaminen esim. yritysryhmähankkein tuotteistamaan matkailupalveluja reitin varrelle
 • National Geographic Keltaisten kehysten ja infotaulujen rakennuttaminen ja asennuttaminen alueelle luontokohteiden tunnettuutta nostamaan. Sepran ja Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alueille kuhunkin kuntaan 2 kehystä ja infotaulua, yhteensä 18 kehystä- nämä muuttuivat tuotemerkin Disneylle siirtymisen takia vihreiksi Leader-kehyksiksi

Alueidenvälisiä toimenpiteitä

 • nettisivun ja Fb ryhmän luonti yhteiselle reitistölle leaderkehys.fi
 • yhteisen reitin muodostaminen Vihreän vyöhykkeen alueelle alkaen Itämeren rannalta ja päättyen Pohjois-Karjalan rajalle
 • kuva- ja videomateriaalin tuottaminen alueista ja yhtenäisestä reitistä www-sivuille, esitteeseen ja lehtiin
 • lehtiartikkelit National Geographic Suomen lehteen alueista ja niitä yhdistävistä teemoista sekä kohteista

 Kansainvälisen osion toimenpiteitä

 • yhteisten jaettujen luonto- ja kulttuuriarvojen määrittely sekä kokemustenvaihto maasta toiseen näiden hyödyntämisessä.
 • ristiin markkinointi (sisältäen kehys- ja teemareittien verkoston luomisen Suomessa ja Pohjois-Irlannissa sekä laajentamisen Virossa) – nettisivut http://visitsouthestonia.com/en/, muut markkinointitoimenpiteet erityisesti sosiaalisessa mediassa
 • ristiin markkinointi (sisältäen kehys- ja teemareittien verkoston luomisen Suomessa ja Pohjois-Irlannissa sekä laajentamisen Virossa) – nettisivut, muut markkinointitoimenpiteet erityisesti sosiaalisessa mediassa
 • Suomen reittiä esiin nostavat jutut Viron NG lehdessä
 • luotujen reittien testaukset kumppanimaissa (3 matkaa) ja kehittämistoimet palautteen perusteella