Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
| Kansainvälisyys-hankkeet

Enhanced ERA

Leader Sepra on mukana kahdeksan toimijan Interreg Central Baltic rahoitteisessa Enhanced Employment Opportunities in Rural Areas, eli Parannetut työllistymismahdollisuudet maaseudulla – hankkeessa. Viestinnässä käytetään lyhennystä Enhanced ERA.

Hankekumppanit Virosta ovat Estonian University of Life Sciences (päähakija), Lahemaa Tourism Association sekä Soomaa Tourism Association. Muut kansainväliset kumppanit ovat Gauja National Park Tourism Association Latviasta ja Municipality of Söderhamn Ruotsista. Ahvenanmaan osallistujat tulevat mukaan Enterprising Archipelagon kautta ja Suomesta on Sepran lisäksi kumppanina University of Helsinki Ruralia Institute, Seinäjoelta.

Tällaisen partneriaatin voimin hankkeen kohderyhmä (vähemmän kilpailukykyiset 50+ ikäryhmät sekä luonnonsuojelualueilla ja saaristossa asuvat nuoret) pääsevät käymään yhdessä läpi haasteita, jotka ovat yhteisiä koko Keski-Itämeren alueella. Näitä haasteita ovat mm. alhaiset yritystoiminnan avaintaidot, yritystoimintaan lähtemisen korkea kynnys. Tämän hetken liiketoimintaympäristön hankalassa tilanteessa monet toimijat ovat työttömyysuhan alaisia tai joutuneet lopettamaan yritystoimintansa.

Monilla mikro- ja pk-yrityksillä on heikko kyky sietää poikkeusolosuhteita, ja markkinashokit, kuten äskettäinen COVID-pandemia, ja sen jälkeisen Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Euroopassa, ovat aiheuttaneet kasvan riskin pienille yrityksille ja itsenäisille ammatinharjoittajille liiketoiminnan epäonnistumiseen, ja jopa kaatumiseen.

Riittämätön innovatiivisuus vaikeuttaa sopeutumista muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin. Yli 50-vuotiailla ei usein ole riittävästi tietoa ja taitoa päästäkseen uusille alueille ja aloille sekä sitä kautta uuden yritystoiminnan kehittämiseen, kun taas nuoremmilla henkilöillä ei ole yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä vielä kokemusta. Lisäksi suojelualueilla ja saaristossa asetetaan monesti rajoituksia, jotka lisäävät yrittämisen haasteita.

Hanke tarjoaakin erilaisia tapoja parantaa omia taitoja, sekä saada taitavaa työvoimaa, esim. yksinyrittäjien muodossa näiden haastavien alueiden yrityksiin. Kolmivuotisessa hankkeessa eri tyyppisen koulutuksen, mentoroinnin ja verkostoitumisen kautta tähdätään yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien menestyksen ja kestävyyden kohentamiseen. Toiminta perustuu kumppaniverkostoon, jolla on todellinen käsitys kohderyhmän tarpeista ja tiedossa maaseudun sekä saariston yrittäjien kohtaamat haasteet, kuten inhimillisten ja taloudellisten resurssien puute, pitkät sekä usein haastavat etäisyydet (vaikeuttavat asiakkaiden saamista yrityksiin) ja siihen, että tuetaan vahvaa integroitumista paikalliseen yhteisöön.

Kohderyhmä toteuttaa hankkeen aikana sertifioidun, monipuolisen yrittäjyyskoulutusohjelman, joka on ainutlaatuinen tarjoamalla mentoroidun henkilökohtaisen lähestymistavan koulutukseen (paikallinen verkostoituminen) sekä intensiiviset rajat ylittävät verkostoitumismahdollisuudet.

Tavoitteena on saavuttaa 104 osallistujaa neljästä maasta, jotka muodostavat hankkeen aikana myös laajan verkoston. Kolmen vuoden projektijakson aikana järjestetään kolme kurssia. Yksi keskittyy paikalliseen koulutukseen

mentorit (noin 30 osallistujaa) ja kaksi maaseutuyrittäjyyskoulutukseen. Leader Sepran alueelta mukaan pääsee 20 henkeä, joista neljä mentoreiksi.

Osallistujien koulutustarpeet analysoidaan ja teemavalikoimasta suunnitellaan henkilökohtainen oppimispolku: esim. yksinyrittäjyys keinona itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, mikroyritysyrittäjyys, sekä teemoina yhteisöllinen osallistuminen, kulttuuriperintö, matkailu ja palvelujen tarjoaminen. Innovaatiot, digitaalinen liiketoimintaympäristö ja liiketoiminnan suunnittelu ovat myös ohjelman keskeisiä osia. Ohjelma koostuu face-to-face työpajoista, rajat ylittävistä online-koulutuksista, mentoroinnista, rajat ylittävästä verkostoitumisesta. Työskentelymuotoina ovat intensiiviset kurssit ja opintomatkat sekä yksilöllinen työ. Jokainen mentori auttaa harjoittelijoita koko kurssin ajan ja tukee heidän etenemistä. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tehneet luonnoksen

omaksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Myös paikalliset mentorit jäävät alueelle ja voivat tukea mentoroitavia jatkossakin.

Koulutusosioista vastaavat Estonian University of Life Sciences sekä Helsinki University, joilla kummallakin on pitkä kokemus maaseutu – ja yhteisölähtöisestä yrittäjyydestä. Paikallisten kumppanien kuten Leader Sepran rooli on etsiä alueiltaan osallistujat, jotka toiminnasta voivat hyötyä ja tukea heitä hankkeen aikana, oman osaamisen kehittämisessä. Myös verkostoituminen ja paikalliset työpajat ovat Sepran järjestämiä, sekä alueella nostettavien koulutusten teemojen löytäminen.

Osallistujia käydään haastattelemaan kesälomakauden jälkeen. Toiminnasta kiinnostuvat voivat ottaa yhteyttä Marjoon, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 044-2774513. Kumppanit tapaavat Sepran alueella toukokuun lopussa, jolloin aikataulut vielä selkenevät.