Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Leader-tuet yrityksille

Kulttuuria ja hyvinvointia luonnossa

Hakija: Atelier GraGra (LaMonstra, Untuvikot) http://www.kiviniemenkartano.fi/
Haettava tuki: 36 375,00 €

Pyhtäällä toimivat yritykset Atelier GraGra (sivutoiminimet Suomen Perinnemestari ja Kiviniemen kartano), La Monstra (brändi Kyläpuoti Helmi) ja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot kehittävät toimintaansa tuottamalla uusia hyvinvointiin, kulttuuriin ja asumiseen liittyviä palveluja, joissa painotetaan osallistumista ja yhteisöllisyyttä sekä luonnon ja maaseutumaisen ympäristön merkitystä. Palveluilla halutaan tuottaa mielenkiintoisia, helposti osallistuttavia tilaisuuksia, tapahtumia, kursseja ja kokemuksia todellisessa maailmassa vastapainoksi digitaalisen viihteelle ja tarjonnalle.

Hankkeessa Kulttuuria ja hyvinvointia luonnossa haetaan uusia viestintä- ja markkinointimalleja, jotka tavoittavat tehokkaasti tavalliset eri-ikäiset ihmiset ja perheet sekä lähiympäristössä maaseudulla että kaupungeissa mutta myös valtakunnallisesti (Perinnemestari) ja kansainvälisesti (Kyläpuoti Helmi). Erityisesti pyritään tavoittamaan ne ihmiset, jotka eivät oma-aloitteisesti ole aktiivisia ja osallistuvia, ja tuomaan heille uusia ideoita ja vaihtoehtoja.

Yritysryhmä tilaa tarpeisiinsa räätälöityä koulutusta, joissa asiantuntijaluennoilla ja workshopeilla perehdytään palvelujen myyntiin, tilaamiseen ja asiakasviestintään sähköisissä kanavissa sekä erilaisiin alustoihin, verkostoihin ja työvälineisiin. Syvennetään tietoja sosiaalisen median työkaluista sekä haetaan toimivia ansaintamalleja ja kustannustehokkaita käytäntöjä palvelujen markkinoinnissa.

Hankkeen yhteydessä myös kehitetään ja pilotoidaan palvelutuotteita; näin testataan opittuja taitoja käytännössä ja saadaan runsaasti vertailumateriaalia. Toimivat viestintä- ja markkinointimallit otetaan käyttöön.

Tavoitteena on, että kolmen yrityksen monipuolinen, näkyvä palvelutarjonta nostaa Pyhtään imagoa elinvoimaisena asuinalueena, mikä vastavuoroisesti edistää yritystoimintaamme.