Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Leader-tuet yrityksille

Kaunissaaren Majan uudet palvelut

Hakija: Kaunissaaren Maja Oy

Investointituki 35 %

Hankkeen tavoitteena on modernisoida ja kasvattaa Kaunissaaren Majan majoitus- ja palvelukapasiteettiä, kasvattaa Kaunissaaren vetovoimaa matkailijoille ja kehittää Kaunissaaren Majalle uutta liiketoimintaa. Investointihankkeessa huomioidaan paikallisuus eritoten työ- ja palveluostoissa. Ympäristöystävällisyys on hankkeen keskiösä merkittävästi parantuvan vesienkäsittelyn myötä ja kestävä kehitys omaleimaisen ja jo matkailukäytössä olevan saaristoympäristön hyödyntämisessä aiempaa kestävämmin ja nykyaikaisen matkailun käyttöön. Hankkeella ei ensisijaisesti edistetä liiketoiminnan ympärivuotisuutta, mutta se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää sitä edelleen tulevaisuudessa. Hanke laajentaa ja monipuolistaa yrityksen liiketoimintaa pyrkimällä tarjoamaan elementtejä, jotka mahdollistavat matkailusesongin pidentämisen Kaunissaaressa ja Kotkan sekä Pyhtään alueen saaristossa. Tämän investointihankkeen avulla mahdollistetaan paremmin uusien elämystuotteiden-, aktiviteetti- ja ohjelmapalvelujen syntyminen alueelle.