Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Leader-tuet yhdistyksille

Virojoen golfkenttäalueen uudistaminen kaikille avoimeksi ja esteettömäksi luontoarvoja edistäväksi urheilualueeksi

Hakija: Kaakon Golf Oy https://www.kaakongolf.fi/
Haettava summa: 29 998,62 €

Hankkeen päätavoitteena on monipuolistaa, parantaa ja kehittää Virojoen golfkenttäalueen palveluja kaikille avoimeksi liikunta- ja luontomatkailualueeksi. Ensimmäisenä tavoitteena on rakentaa esteetön kaikille avoin harjoitusalue parkkialueineen.

Toisena tavoitteena on luoda uusia luontoon liittyviä esteettömiä palveluja (liikuntarajoitteisille sopivat luontoreitit, laavu), jotka parantavat alueen käyttöastetta, tuovat esiin ympäristöarvoja ja lisäävät matkailijoita alueella. Tarkoitus on myös tuoda esille Virojoen historiallista jokimaisemaa (Kantturankosken alue) ja hyödyntää sitä matkailun näkökulmasta. Kolmantena tavoitteena on esteettömien kaikille avointen yhteisö- ja kokoustilojen tilojen tekeminen kentän käyttäjille, oppilaitoksille, erityisliikuntaryhmille, luontomatkailijoille ja muille, mukaan lukien venäläiset matkailijat.