Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Leader-tuet yhdistyksille

OKEI – Oppeja kestävään elämään

Kymenlaakson Martat ry

Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävän arjen tietoutta yhteistyössä maaseudun koulujen, kotien ja järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten osaamista kestävän elämän toimintatapojen jalkauttamisessa kouluihin. Yritysvierailuiden tavoitteena on tutustua maaseutuyrittäjien työhön ja sitä kautta lisätä esimerkiksi kotimaisen ruoan arvostusta sekä edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toimintaa toteutetaan oppilaitoksissa pitämällä luentoja, kursseja sekä teemapäiviä, joissa järjestetään erilaisia työpajoja ja neuvonnallisia toimintapisteitä. Teemoina ovat mm. terveellinen ja ympäristöystävällinen ruokavalio, ympäristön ja luonnon hyvinvoinnin lisääminen, ruoan arvostuksen lisääminen, hävikkiruoan välttäminen ja hyödyntäminen, kestävää kehitystä edistävät kädentaidot, ekologinen kodinhoito ja talousasiat. Neuvontamateriaalia tuotetaan koulujen omatoimiseen käyttöön. Opettajille ja vapaaehtoisille laaditaan ohjeet ja taustamateriaali toimintapisteiden ja työpajojen toteuttamiseen. Oppilasvierailuja maaseudun yrityksiin suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.

Kokonaisrahoitus 70 480,00 €

Julkinen rahoitus 63 432,00 €