Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli
| Leader-tuet yhdistyksille

Maisemapolkuja

Hakija: ProAgria Etelä-Suomi ry

Myönnetty tuki: 53 223,60 €

Maisemapolkuja -hanke on kohdennettu Etelä-Kymenlaakson kylien asukkaille, maaseudun yhteisöille, yhdistyksille ja yrityksille sekä erityisesti hankkeeseen mukaan lähteville seitsemälle kylälle; Klamilan Seudulle ja Virojoen kylälle Virolahdella, Haaviston ja Vastilan kylille Pyhtäällä sekä Suur-Miehikkälän, Pitkäkosken ja Salo-Miehikkälän kylille Miehikkälässä. Hankkeen aikana luodaan kohdekyliin edellytyksiä kylämatkailulle luomalla mobiilireittejä luontoa, maisemaa ja paikalliskulttuuria korostaen. Hankkeessa nostetaan kylien arvoja ja kulttuurihistoriaa esiin selvittämällä kylien maisemahistoriaa ja esittelemällä sitä mobiilisovellusten avulla. Tavoitteena on lisätä myös asumisviihtyisyyttä, säilyttää ja hoitaa kulttuurimaisemaa ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Maisemapolkuja-hankkeessa tehdään mobiiliopasteisia kyläreittejä sekä maisemahistoriaselvityksiä digitaaliseen muotoon vietynä. Kylämaisemaa hoidetaan talkoilla sekä edistetään erilaisten rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä maiseman- ja luonnonhoidossa. Hanke tukee ympäristön kestävää käyttöä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. Hankkeen kohderyhmää ovat Leader Sepra ry -toimintaryhmän alueen asukkaat, erilaiset yhdistykset, viljelijät ja maanomistajat.