Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Leader-tuet yhdistyksille

Kulkuyhteyden ja rantautumisen parantaminen Vepsun, Pulterin ja Vuori-Pulterin saariin.

Hakija: Pyötsaaren maaosakaskunta
Haettava tuki: 22 125,00€

Hankkeen tavoitteena on aikaansada kyseisiin saariin turvalliset ja suojaisat rantautumispaikat veneille aallonmurtajien ja niiden yhteyteen rakennettavien kansi- ja kiinnittymisrakenteiden sekä kiinnittymispoijujen avulla. Aallonmurtajat rakennetaan hyödyntämällä lähialueiden kiviä kaivinlauttatyönä sekä varmistetaan kulkusyvyys ja asennetaan kuhunkin kohteeseen kiinnittymispoiju.
Kansirakenteet tehdään palvelemaan pieniä sekä isompia veneitä silmälläpitäen ja varustetaan kaiteilla. Tavoitteena on monipuolistaa ja luoda mahdollisuus kehittää saarten käyttöä pitkällä ja kestävällä tähtäimellä.