Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Leader-tuet yhdistyksille

Etelän tiekunnat tähän päivään

Hakija: Kymenlaakson Kylät ry

Haettu tuki: 46 125 €

Hankkeessa välitetään Etelä-Kymenlaakson (Hamina, Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka) maaseutualueen tiekunnille yksityistieosaamista. Koulutus muodostuu tiekuntien hoitokunnille ja toimitsijamiehille sekä osakkaille järjestetyistä koulutuspaketeista. Hankkeessa jaetaan materiaalipaketti/opas yksityisteiden tiekuntien toimielimille ja sähköisessä muodossa tiivistetympi opas osakkaiden käyttöön.

Hankkeessa käydään läpi vuoden 2019 alussa voimaan tulleen yksityistielain (560/2018) muutokset sekä Maanmittauslaitoksen uudet yksiköintisuositukset ja mitä nämä käytännössä tarkoittavat. Tiekuntia kannustetaan perusparannusavustuksien hakuun, niin ELY-keskukselta kuin kunnilta. Uusia, nuoria, toimijoita rohkaistaan mukaan tiekuntien toimintaan. Alueen toimijoille tiedotetaan Suomen Tieyhdistys ry:n järjestämästä Tiko-tieisännöitsijä-koulutuksesta ja kehitteillä olevasta Infra-isännöintikoulutuksesta ja tämän myötä mahdollisesta yrittäjyydestä. Hankkeessa kehitetään vertaistuki-tapaamisia alueen tiekuntien toimijoille.

Hanketta toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Suomen Metsäkeskuksen Kaakon Tiet -hanke sekä alueen kunnat; Hamina, Virolahti, Miehikkälä ja Pyhtää. Vastaavanlaista hanketta toteutetaan myös Pohjois-Kymenlaakson puolella (2019-2020).