Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli
| Leader-tuet yhdistyksille

Elävä Tiutinen

Tiutisen Työväenyhdistys r.y.

Elävä Tiutinen hankkeen tavoitteena on lisätä saaren elinvoimaisuutta sekä yhteistoimintaa eri ikäpolvien välillä. Hankkeella luodaan edellytyksiä uudenlaiselle seudulliselle palveluille, tapahtumille ja liiketoiminnalle. Hankeen tuloksena syntyy viihtyisä lähiliikuntapaikka oman kodin lähettyvillä, joka kannustaa kyläläisiä liikkumaan ja pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Hanke lisää saaren yhteisöllisyyttä mahdollistamalla yhteiset tapahtumat, koulutukset, illanvietot, urheilukilpailut ja luo pohjaa yhteistyölle oman ympäristön viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden kasvattamiseksi. Hanke toimii myös avauksena pitkäjänteiselle kyläyhteisön kehittämistyölle. Tuloksia mitataan kyläläisten keskuudessa toteutettavalla viihtyvyyskyselyllä sekä ideointikilpailulla, jotka toteutetaan hankkeen aikana. Viihtyisyyttä mitataan myös julkaisemalla kuvia ja tarinoita hankkeen etenemisestä Facebook sivuilla (Tiutisenryhmä) ja Blogikirjoituksissa. Alueen nuoret tuottavat You-Tube videoita yhteisistä Talkootapahtumista.

Kokonaisrahoitus 40 376,00 €

Julkinen rahoitus 30 282,00 €