Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Viestikapula

Hakija/Projektägare: Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Kotka-Loviisa-seutu
Julkinen tuki/ Offentliga understöd: 30 000 €

Tausta:
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry tekee rakenneuudistuksia toiminnanjohtajan vaihtumisen myötä ja tarvitsee lisäresursseja siirtymäjakson ajaksi.

Tavoite:
Hankkeen tavoite on ylläpitää, ajanmukaistaa ja ja parantaa viestintää sekä tiedottamista yhdistyksen muutosaikana siten, että nykyinen palvelutaso pysyy yllä ja paranee, kunnes uusi rakenne on saavutettu.

Käytännössä tämä tarkoittaa yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamista vuoden 2022 ajaksi. Työntekijä tukee yhdistystä viestintä ja yhteistyötehtävissä, parantaen näin resursseja muutoksen aikana. Hanke on hyvä perusta molempien yhdistyksien tulevasta yhteistyön kehittämisessä sekä edistää yhteistyötä Uudenmaan ja Kymenlaakson kesken ja nostaa yhdistysten tunnettuutta.

Södra Finlands Havsfiskarförbund förnyar sin strategi. Som ett led i detta genomför förbundet en strukturomvandling. Genom Viestikapula-projektet vill vi upprätthålla och förbättra förbundets kommunikations-och informationsverksamhet under omvandlingsperioden så, att servicenivån bibehålls och förbättras fram till den nya strukturen etablerats. Projektet ger en god grund för att utveckla de två föreningarnas framtida samarbete samt främja samarbetet mellan Nyland och Kymmenedalen och förbättra kännedomen om föreningarna.