Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Suomenlahden Merikalastajat YouTube-videosarja

Hakija/Projektägare: Pike Strike Oy
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Porvoo ja Itä-Uusimaa/ Borgå och Östra Nyland
Julkinen tuki/Stödbelopp: 22 120 €

Hankkeessa tuotetaan 4-osainen YouTubessa julkaistava videosarja, jossa kalastusammattilaiset esittelevät työpäivänsä vuoroin vieraissa -periaatteella. Opas tutustuttaa ammattikalastajan omaan työpäivään ja vastavuoroisesti ammattikalastaja ottaa kalastusoppaan mukaan omalle työpäivälle. Katsojalle näytetään, mistä kotimainen kala on peräisin ja miten sitä on mahdollista halutessaan päästä kalastamaan.

Finska vikens havsfiskare Youtube-videoserie

I projektet producerar man fyra YouTube videor, där yrkesfiske introducera deras ar-betsdagar till varandra. En fiskeguide presenterar sin arbetsdag till en yrkesfiskare och ömsesidig yrkesfiskare ta en fiskeguide med på sin arbetsdag. Tittarna visas från kom-mer den inhemska fisken och hur är det möjligt att fiska om man vill.