Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Rannasta Ruokapöytään 2

Hakija/Projektägare: Leader Sepra www.rannastaruokapoytaan.fi
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: ESKO-alue
Julkinen tuki/Stödbelopp: 28 732 €

Rannasta Ruokapöytään 2 hankkeella lisätään kalastajien viestintäosaamista, ediste-tään läheltä pyydetyn kalan tunnettuutta sekä hyödynnetään nykyistä tehokkaammin sähköisen viestinnän työkaluja. Hankkeessa siirretään hyvä käytäntö Kymenlaakson alueelta Itä- ja Länsi-Uudellemaalle sekä pääkaupunkiseudulle.

Från stranden till matbordet 2 samlar projektet fiskares kommunikationsförmåga, lyf-ter uppmärksamheten på de fångade fiskarna och utnyttjar elektroniska kommunikat-ionsverktyg mer. Projektet kommer att överföra en god praxis från Kymenlaakso-regionen till Öst- och Västra Uusimaa och Helsingfors huvudstadsområde.