Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Merimetson paikallisvaikutukset kalakantoihin Suomenlahdella

Hakija/Projektägare: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: koko ESKO-alue
Julkinen tuki/Stödbelopp: 49 725,00 €
Aika/Tid: 2018-2019

Merimetson kanta Etelä-Suomen rannikolla on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Koska laji syö kalaa, kannankasvu on aiheuttanut huolta ammattikalastajien keskuudessa, asettaen kalatalouselinkeinon kestävyyden ja
kannattavuuden kyseenalaiseksi. Tuore tutkimus joka tehtiin suurella aluepohjalla, ei löytänyt yhteyttä merimetson kannankasvun ja kalasaaliiden välillä suomalaisen aineiston perusteella. On kuitenkin mahdollista, että kyseinen tarkastelu on tehty niin laajalla aluepohjalla, ettei siinä välttämättä voida todentaa paikallisia muutoksia.

Tämän tieteellisen tutkimushankkeen tavoitteena on mallintaa tilastollisesti merimetsojen liikkeitä ja missä päin ne kalastavat, ja siitä kautta arvioida vaikutuksia myös kalasaalismäärien muutoksiin ja kalastuselinkeinoon paikallisesti. Hankkeen puitteissa kiinnitetään yhteensä 8 GPS-lähetintä kahden kolonian aikuislintuihin. Kalastajakohtainen saalisaineisto Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien alueelta saadaan ELY-keskukselta ja haastattelemalla ammattikalastajia. Suomenlahden merimetsojen kolonioiden sijainnit ja koon vaihtelu ovat tiedossa (SYKE).

Hanke toteutetaan Ammattikorkeakoulu Noviassa, Raaseporin kampuksella vuosina 2018-2019.

Skarvens bestånd på södra Finlands kustområde har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Eftersom arten äter mycket fisk har tillväxten orsakat oro bland profess-ionella fiskare, vilka ifrågasätter hållbarheten och lönsamheten i fiskeindustrin. I detta vetenskapliga forskningsprojekt är vårt mål att göra en statistisk modell av skarvarnas rörelsemönster och var de fiskar, och därigenom bedöma effekterna också på föränd-ringar i fiskfångster och fiskeverksamhet lokalt. Inom ramen för projektet kommer to-talt 8 GPS-sändare att fästas på vuxna fåglar i två kolonier. Fiskespecifika fångstdata från Uusimaa och Kymenlaakso finns tillgängliga från ELY-centret och även profession-ella fiskare skall intervjuas. Plats och variation av skarvkoloniernas storlek i Finska viken är kända (SYKE). Projektet är genomfört Polytechnic Novia, i Raseborg 2018-2019.