Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Kalasatamien selvitys

Hakija/Projektägare: Pyhtään kunta
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Pyhtää/Pyttis
Julkinen tuki/Stödbelopp: 9 600 €

Selvitetään kalasatamien käyttömahdollisuuksia Suomenlahden kuudessa kalasatamassa (Klamila, Kotka, Pyhtää, Loviisa, Inkoo ja Hanko). Kalasatamat ovat kalatalouselinkeinon tärkeitä yhteistoimintapalveluita, ja ovat monille uusille ammattikalastajille ainoita mahdollisuuksia tuoda saalis maihin. Hankkeessa selvitetään kalasatamien tilat ja varusteet ja arvioidaan tulevaa kehittämistarvetta.

Fiskehamnars uttalande

Identifiera accessportar i viken sex fiskar fiskehamnen (Klamila, Kotka, Pyttis, Lovisa, Ingå och Hangö). Fiskehamnar är viktiga samarbetstjänster till fiskeindustrin, och är de enda som för många nya möjligheter för yrkesfiskare föra fångsten i land. Projektet kommer att undersöka fiskehamnar anläggningar och utrustning och uppskattade behoven framtida utveckling.

Lataa ja lue raportti kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.