Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Kalankasvatuksen ympäristöhanke 2016-2018

Hakija/Projektägare: Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Pyhtää/Pyttis
Julkinen tuki/Stödbelopp: 37 760 €

Hankkeessa tutkitaan voidaanko kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitusten ympäristövaikutuksia tutkia ja mitata nykyistä tehokkaammin. Hankkeessa lasketaan myös hiilijalanjälki jos kalankasvatuslaitokset sijoitetaan kauemmas rannikolta. Lisäksi tutkitaan merimetson ja harmaahaikaran aiheuttamia haittoja kalankasvatukselle ja etsitään uusia innovaatioita kalankasvatuksen kannattavuuden edistämiseksi.