Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Hyljevapaa kalastus

Hakija: Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry, Södra Finlands Havsfiskarförbund rf
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Itämeri / Baltic Sea
Julkinen tuki/Stödbelopp: 24 000 €

Kartoitetaan hylkeiden kalataloudelle aiheuttamia ongelmia Kymenlaakson merialueella. Pyritään lievittämään ongelmaa nostamalla hallin metsästyskiintiön käyttöastetta. Metsästetystä hylkeestä maksetaan 300 euron korvaus. Korvaus maksetaan myös kalastuksen sivusaaliiksi saadusta hylkeestä, josta saadaan tarvittavat näytteet. Korvaus maksetaan enintään 60 hylkeestä.

Projektet identifierar problemen som orsakas av sälar i fiske i Kymenlaakso havsområde.