Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content
Jaa artikkeli
| Kalaleader-hankkeet

Growth Project

Hakija/Projektägare: Nylands Fiskarförbund r.f.
Toiminta-alue/Verksamhetsområde: Porgå-södra kusten
Julkinen tuki/Stödbelopp: 30 000 €

Nylands Fiskarförbund tekee strategiauudistuksen. Sen myötä myös toiminnan rakenne uudistuu. Tällä siirtymisajanjaksolla yhdistys kaipaa lisäresursseja, jotta muutos saadaan hoidettua sulavasti.

Hankkeen tavoite on ylläpitää, ajanmukaistaaja ja parantaa viestintää sekä tiedottamista yhdistyksen muutosaikana siten, että nykyinen palvelutaso pysyy yllä ja paranee, kunnes uusi rakenne on saavutettu. Hanke tehdään osittain yhteistyössä Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n kanssa.

Käytännössä tämä tarkoittaa yhden osa-aikaisen työntekijän palkkaamista vuoden 2022 ajaksi. Työntekijä tukee yhdistystä viestintä ja yhteistyötehtävissä, parantaen näin resursseja muutoksen aikana. Hanke on hyvä perusta molempien yhdistyksien tulevasta yhteistyön kehittämisessä sekä edistää yhteistyötä Uudenmaan ja Kymenlaakson kesken ja nostaa yhdistysten tunnettuutta.

Nylands Fiskarförbund förnyar sin strategi. Som ett led i detta genomför förbundet en strukturomvandling. Genom Growth-projektet vill vi upprätthålla och förbättra förbundets kommunikations-och informationsverksamhet under omvandlingsperioden så, att servicenivån bibehålls och förbättras fram till den nya strukturen etablerats. Projektet ger en god grund för att utveckla de två föreningarnas framtida samarbete samt främja samarbetet mellan Nyland och Kymmenedalen och förbättra kännedomen om föreningarna.