Fullscreen Image V3

Kansainvälinen toiminta

Uusia ideoita, kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä yli rajojen

Yhteistyöideoita

IDEAPAPERI keskustelun pohjaksi; Kyläläiset ja asukkaat rajan molemmin puolin ohtaamaan ja tsemppaamaan toisiaan”

YMPÄRISTÖ – KYLÄT, YHTEISÖT

Aihe

Paikallisen / kylämatkailun edistäminen ”vihreät arvot” / kestävyys huomioiden. Esim:

-          Majoitustoiminta (mm-. airb’n’b-tyyppinen kotimajoitus kylissä)

-          Palvelut / ohjelmapalvelut

-          Kyläympäristö

Kyläyhteisön viihtyvyyden / houkuttelevuuden kehittäminen

-          Leader-/Leader-tyyppinen toiminta

-          Ympäristönhoito

-          Kyläsuunnitelmat

-          Kyläpalvelut (turisteille ja/tai kylän asukkaille)

Kohderyhmä

Yrittäjät (+ muut asukkaat?), luonnontuotteiden ja luontopalveluiden tuottajat, jotka kiinnostuneita vihreästä kehittämisestä

Nuoret / paikalliset yhdistykset kohottamaan oman kyläyhteisön viihtyvyyttä

 

Ongelmia

Miten pitää kylät elinvoimaisina ja viihtyisinä?

Miten saada ihmiset (asukkaat & turistit) kiinnostumaan kylistä?

Ikärakenne vääristyy, jos työikäinen väestö muuttaa kaupunkeihin

Pitkät etäisyydet ja harva asutus asettavat haasteita palveluille

Vetovoima: Alueen potentiaaliset turistit kaipaavat lisää majoituspaikkoja ja/tai palveluita

Miten erottua muista (matkailu)alueista?

Ympäristötietoudessa on parantamisen varaa?

 

Sosiaalisen kanssakäymisen tarve

Toiminnan perustelu

Kestävään kehitykseen ja vihreisiin arvoihin nojaava alueen ja matkailun kehittäminen myyntivalttina.

Lisääntynyt matkailu & palvelut lisää alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta työ- ja asuinpaikkana, parantuneet palvelut hyödyttävät myös paikallisia asukkaita

Ympäristötietouden lisääntyminen > lisää kylien vetovoimaa, kehittää miellyttävää asuinympäristöä, lisää matkailua alueelle

Yhteisöllisyys, yhteisökehittäminen > aktivoidaan yhteisökehittämiseen ja kohottamaan oman asuinalueen viihtyvyyttä, vahvistaa asukkaiden identiteettiä ja alueimagoa.

Toiminnot esimerkiksi

Koulutusta esim.

-          Majoitustoiminnan kehittäminen

-          Green care

-          Villiyrtit

-          Palvelumuotoilu > miten paketoidaan kehitetyt palvelut tuotteeksi ja markkinoidaan eteenpäin

-          Kielitaito? (Esim. venäjän / suomen / englannin perusteet?)

-          Suomalaisten ja venäläisten nuorten yhteinen kv-innovaatioleiri ympäristö-/ kylänkehittämisasioista

Onko tarvetta esim. joillekin selvityksille / toimintaohjeiden laatimiselle tms?

Ympäristön- / Yhteisönkehitysprojektityö

 

Oman kotiseudun esittelyvideot

Osittain yhteisiä koulutuksia / työpajoja:

-          Esim. Venäjän puolella kaikilleosallistujille kylien kehittämisestä / Kyläsuunnittelusta = Leader-toimintatavan vientiä

-          Muut sopivat aiheet?

Vierailuja / matkoja rajan molemmin puolin = benchmarkkaus

– räätälöidään sekä yrittäjille että laajemmalle osallistujajoukolle

Tuotokset / tulokset

(matkailun) kyläverkosto

 

Yritysten liikevaihdon kasvu, uudet matkailutuotteet, tyytyväiset palvelujen käyttäjät, työpaikkojen säilyminen ja lisäys

 

Parantuneet kyläpalvelut, kylän viihtyvyyden lisääntyminen, uudet innovaatiot

Osaamisen lisääntyminen

Ympäristötietouden kasvu

Leader-ryhmien tarjoama osaaminen

 

Leader-toiminnan mallit, kylien kehittäminen

> näitä tarkennettava

Mitä Karelia voi tarjota?

Esim. palvelumuotoilukoulutusta, ”live like a local” -kokemukset,

Green care -osaaminen

Sosionomipuolella vahva yhteisökehittämisosaaminen, opiskelijat mukaan toteutukseen

Projektihallinto

Muut kumppanit

 

 

 

 

 

 

 

 

Venäläiset kumppanit

 

Martat, ProAgria - villiyrtit-kouluttajina

Kyläyhdistykset - Kyliin liittyvät asiat

Alueiden kehitysyhtiöt / kuntien matkailutoimet - markkinointitoimet

Suomi-Venäjä-Seurat Hamina ja Kotka

Rodnik,Hamina

Arbor Mundi, Kotka

Kaakonkulman Kulttuurimylly, koko alue

Yrittäjäjärjestöt, esim. Länsi-Saimaan alueen matkailuyrittäjien verkosto, Kainuun naisyrittäjyys-yhdistys - yrittäminen

Jamilahden kansanopisto -  nuoret ja maahanmuuttajat, Green Care

EKAMI – nuoret, matkailuyrittäjyys

Pietari / Leningradin alue:

Svetogorsk (EKKärki), Kiviniemi (Losevo), Viipurin alue, Pietari, Kannaksen maaseutumatkailuyritykset (L-Saimaa), Viipuri, Johannes (Sovetskii) (Sepra)


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.