Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Europe Direct-uutiset

Kohti ilmastoneutraaliutta

Komissio on hyväksynyt joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin.
Euroopan komission sivuilta löydät lisätietoa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisesta