Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli

Kalaleader-tuki

Tuen saamisen kriteerit

Hyväksyttävyyskriteerit
 • Kalaleader-strategian mukaisuus
 • Paikallislähtöisyys
 • Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
 • Pyrkimys luoda uutta

Jotta hanke olisi rahoituskelpoinen, sen tulee täyttää vähintään kolme yllä olevasta neljästä kriteeristä.

Yleiset kriteerit
 • Toiminnan avulla säilytetään tai luodaan uusia työpaikkoja
 • Toiminnan tuloksena syntyy uusi tuote tai palvelu
 • Toiminta edistää yhteistyötä
 • Hanke on kustannustehokas
 • Toiminnalla kehitetään yrittäjien koulutusta/osaamista
 • Toiminta on sinisen biotalouden periaatteiden mukaista tai tukee kalakantojen säilymistä
 • Toiminta on selkeän innovatiivista

+ Kaupallisen kalastuksen ja kalastusmatkailun osalta:

 • Toiminta tukee jatkuvuutta nuorten kautta
 • Toiminta tukee kalasatamien kehittymistä
 • Toiminnalla edistetään/ monipuolistetaan kalastus- tai kalastusmatkailu toimintaa
 • Toiminta parantaa kalastusammatin kannattavuutta tai kalastusmatkailun toimintamahdollisuuksia
 • Toiminta edistää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista tai niiden ennakointia

+ Vesiviljelyn ja kalanjalostuksen osalta:

 • Toiminta lisää tietoutta kotimaisista kalatuotteista tai tukee niiden saatavuutta
 • Toiminta hyödyntää uutta teknologiaa tai digitalisaatiota
 • Toiminta helpottaa ammatin aloittamista tai tukee jatkuvuutta
 • Toiminnalla edistetään/ monipuolistetaan uusien alueiden saamista vesiviljelyn piiriin
 • Toiminta tukee toisarvoisten kalalajien hyödyntämistä

Hanke saa jokaisen kriteerin osalta 0-5 pistettä. Vähimmäispistemäärää ei ole.

Hankkeista päättävä Kalaleader-jaosto tekee päätöksen vertaamalla kokonaispisteitä aiempien hankkeiden saamiin pistemääriin sekä oman tarpeellisuusharkintansa mukaan.

Päätös voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Jaosto voi myös tehdä muutosehdotuksen hakijalle tai pyytä lisätietoja, mikäli hakemuksen tiedot eivät riitä päätöksen tekemiseen.

Huomioi, että Kalaleader-ryhmän rahoituskiintiöstä ei voida rahoittaa yksityisiä investointihankkeita. Yksityisiin investointeihin haetaan rahoitusta suoraan ELY-keskukselta Hyrrä-järjestelmässä.

Leader-toiminnan tavoitteena on saada syntymään uudenlaista toimintaa. Tukea ei tämän vuoksi myönnetä toimintatuen tapaan, jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseen ilman selvää uudistamista.