Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Green Belt Connecting People

Hallinnoija: Virolahden kunta
Kumppanit: Metsähallitus, Leader Sepra, Johannes (ven. Sovetski, Viipurin piiri)
Hankkeen kesto: 24 kk, 1.5.2019-30.4.2021
Kustannukset: 699 752 €, omarahoitus 20%

Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta, joka on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Ohjelma tukee yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen elinvoiman vahvistumiseen.

Mikä on Green Belt?

Euroopan Vihreä Vyöhyke (Green Belt) seuraa entisen rautaesiripun reittiä ja yhdistää kansallispuistot, luontopuistot, biosfäärialueet ja rajat ylittävät suojelualueet sekä muut arvokkaat elinympäristöt yli rajojen. Euroopan Vihreä Vyöhyke on ekologinen verkko, joka yhdistää arvokkaat luonto- ja kulttuurimaisemat ja samalla huomioi myös paikallisyhteisöjen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet.

Projektin ydin - Green Belt -keskukset

Hankkeessa perustetaan kaksi modernia ja innovatiivista Green Belt –keskusta Virolahteen ja Johannekseen. Keskukset tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille luonto- ja ympäristöaiheiseen oppimiseen, koulutukseen ja muihin aktiviteetteihin modernin teknologian ja virtuaalitodellisuuden välityksellä. Projektissa kehitetään yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden taitoja ja osaamista luontomatkailun alalla venäläisten ja suomalaisten yhteisissä työpajoissa ja koulutuksissa. Projektin tuloksena paikallisten asukkaiden tietoisuus kestävästä kehityksestä ja ympäristönäkökulmasta lisääntyy. Green Belt -yhteistyön tuloksena myös lähialuematkailu yli rajan lisääntyy.

Green Belt -keskus Virolahti, Bunkkerimuseo: esittelee Kaakkois-Suomen luontokohteita ja suojelualueita sekä toimii luontomatkailun infopisteenä ja porttina kansallispuistoihin

Green Belt -keskus Johannes: Sijainti Suomenlahden rannalla satamassa, esittelee paikallisia luonto- ja kulttuurikohteita.

Yhteistyökumppanit, roolit ja vastuualueet

Virolahden kunta: päätoteuttaja, hallinnoi ja koordinoi projektin
Green Belt–keskuksen perustaminen Bunkkerimuseon yhteyteen;
Paikallistalouden vahvistuminen, työmahdollisuuksien lisääntyminen, kansainvälisen yhteistyön lujittuminen.
Kustannukset: 285 947 €, omarahoitus 20%

Leader Sepra
Päävastuualueet: yhteisöllinen kehittäminen, kolmannen sektorin ja pk-yritysten kehittämistoimet
Rajan ylittävien yhteistyöverkostojen perustaminen ja koordinointi
Kustannusarvio: 113 162 €, omarahoitus 20%

Metsähallitus Luontopalvelut
Päävastuualueet: 360-filmimateriaalin ja esitteiden tuottaminen Fennoskandian vihreän vyöhykkeen tärkeistä luontokohteista ja tärkeistä lintu- ja maisema-alueista
Tietoisuuden lisääminen paikallistasolla, luontomatkailun kehittäminen paikallisten yritysten tarjonnan kautta
Kustannusarvio: 152 912 €, omarahoitus 20%

Johannes
Päävastuualueet: toisen Green Belt –keskuksen perustaminen Venäjälle Johannekseen
Sijainti Suomenlahden rannalla, ympäristönäkökulman kehittäminen ja vahvistaminen
Työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille ja yhteistyökumppaneille
Kustannusarvio: 147 731 € -omarahoitus 20%

  • Osumia: 1338