Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

NatGeo Keltaiset kehykset vihreällä vyöhykkeellä - Living on the Edge, Yellow Frames on Green Belt

Hankeaika 1.7.2018-31.12.2021 
Julkinen rahoitus (sis. EU, valtio- ja kuntarahaa): kehittämishankkeen kustannusarvio on 130.588 €, josta tuen osuus on 104.470€ ja talkootyön 10.500€. Tuen siirtona Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin osuus 25.600 €.
Investoinnin kustannusarvio on 64.150 €, josta tuen osuus 32.075 € ja talkootyön 13.700 €. Tuen siirtona Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin osuus 13.000 €.
Hanke on kansainvälinen, Suomesta mukana ovat Etelä-Karjalan Kärki-Leader ja Leader Sepra

Hankkeen tavoitteet

1. Päätavoitteena on luoda Keltaisia kehyksiä hyödyntävä, kolmessa maassa eri alueilla muodostuva reittien kokonaisuus vähemmän tunnettujen luontokohteiden ympärille.
2. Tämä toteutetaan hyviä käytäntöjä vaihtaen ja toimijoista sekä alueista alueiden- ja kansainvälinen verkosto muodostaen.
3. Tavoitteena on myös vahvistaa asukkaiden ja toimijoiden paikallisidentiteettiä sekä nostaa esiin sekä identifioida alueellisia luonto- ja kulttuuriarvoja


Alueellisia toimenpiteitä

 • paikalliset tapahtumat reitin ideoinnin ja luomisen yhteydessä
 • toimijaverkoston luominen reitin ympärille ja toimijoiden innostaminen esim. yritysryhmähankkein tuotteistamaan matkailupalveluja reitin varrelle
 • National Geographic Keltaisten kehysten ja infotaulujen rakennuttaminen ja asennuttaminen alueelle luontokohteiden tunnettuutta nostamaan. Sepran ja Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin alueille kuhunkin kuntaan 2 kehystä ja infotaulua (v.2019 alkaen)
 • National Geographic tuotesuojatun Keltaisen kehyksen hyödyntäminen reitin tunnettuuden ja lisäarvon esiin saamiseksi; esim. Keltaiset kehykset tarrat yhdistämään mukana olevia kohteita ja toimijoita
 • kuva- ja videomateriaalin aineston keruu ja mahdollinen tuottaminen omasta alueesta yhdessä alueidenvälisen toiminnan kanssa (v. 2019 alkaen)

Alueidenvälisiä toimenpiteitä

 • nettisivun ja Fb ryhmän luonti yhteiselle reitistölle (v. 2019) 
 • yhteisen reitin muodostaminen Vihreän vyöhykkeen alueelle alkaen Itämeren rannalta ja päättyen Pohjois-Karjalan rajalle (v.2019 alkaen)
 • aluekohtaisten sekä yhteisen kartan luominen reiteistä, esitteet alueen uusista ja vanhoista luonto- ja kulttuurimatkakoheista linkittyen NatGeo kehyksiin (v.2019)
 • kuva- ja videomateriaalin tuottaminen alueista ja yhtenäisestä reitistä (v. 2019 alkaen)
 • lehtiartikkelit National Geographic Suomen lehteen alueista ja niitä yhdistävistä teemoista sekä kohteista (6-8 juttua 2,5v aikana, v. 2019 alkaen) 
 • päätöstilaisuus julkisuuden saamiseksi reitille (v. 2020)

Kansainvälisen osion toimenpiteitä

 • yhteisten jaettujen luonto- ja kulttuuriarvojen määrittely sekä kokemustenvaihto maasta toiseen näiden hyödyntämisessä.
 • ristiin markkinointi (sisältäen kehys- ja teemareittien verkoston luomisen Suomessa ja Pohjois-Irlannissa sekä laajentamisen Virossa) – nettisivut http://visitsouthestonia.com/en/, muut markkinointitoimenpiteet erityisesti sosiaalisessa mediassa (v.2019 alkaen) 
 • ristiin markkinointi (sisältäen kehys- ja teemareittien verkoston luomisen Suomessa ja Pohjois-Irlannissa sekä laajentamisen Virossa) – nettisivut, muut markkinointitoimenpiteet erityisesti sosiaalisessa mediassa (v.2019 alkaen) 
 • Suomen reittiä esiin nostavat jutut Viron ja Pohjois-Irlannin lehdissä (vähintään 1 juttu kummankin maan lehdissä 2,5v. aikana, v.2019 alkaen)
 • National Geographic lehtijuttujen hyödyntäminen muokattaessa mahdollisuuksia mainostaa ja nostaa esiin eri alueiden luontomatkailukohteita kumppanimaissa yhdessä (vähintään 1 juttu jokaisen kolmen maan National Geographic lehdessä, missä kerrotaan kaikkien maiden reiteistä) (v. 2019 alkaen)
 • luotujen reittien testaukset kumppanimaissa (3 matkaa) ja kehittämistoimet palautteen perusteella (v. 2019 alkaen)
 • osallistuminen yhteisen videon sekä kuvamateriaalin valmistamiseen kustakin reitistä testimatkan aikana valmiista reitistöistä (v.2019 alkaen)

 Kuvassa Sepran alueen ehdotuksia kehysten sijoittamispaikoiksi

 • Osumia: 5027