Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

SEIC - Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu

Sepra 2020-strategiassa alueiden- ja kansainväliselle toiminnalle on asetettu tavoitteita, joita lähdetään toteuttamaan osin uusien kumppaneiden kanssa. SEIC - Kestävä ja kansainvälistyvä maaseutu -hankkeen tavoitteena on tukea maaseudun mikroyritysten ja palveluja alueelle tuottavien yhdistysten toimintaa kansainvälisen yhteistyön avulla. Näillä toimenpiteillä kyetään toteuttamaan Sepran strategian tavoitetta vahvistaa ja laajentaa matkailu- ja paikallistuoteverkostoja, mutta myös tavoitetta tarjota kansainvälisenä yhteistyönä kehitettyä yhteisölähtöisen matkailun COMCOT –työkalua kollegaryhmien alueille.

Kansainvälisessä hankkeessa ovat mukana virolaiset Arenduskoda Länsi-Vironmaalta, Green Riverland Partnership Pärnun seudulta ja East Harju Partership Tallinnan viereiseltä maaseudulta. Vuoden 2017 alusta hankkeeseen liittyvät Latviasta Rural Partnership “Lielupe” ja Liepaja District Partnership.

Suomesta hankkeessa ovat kumppaneina Tampereen-Hämeenlinnan maaseutualueiden lähistöltä Leader-ryhmät Pirkan Helmi ja Linnaseutu.

Strategiaan listatuista toimenpiteistä hankkeessa toteutuu erityisesti yhdistysten ja yrittäjien sekä muiden elinkeinotoimijoiden tuominen yhteen, sekä kansainvälisyysosaamisen lisääminen yhteisten työpajojen, koulutusten ja opintomatkojen avulla. Lisäksi hankkeessa toteutuu yhteiset opintomatkat ja koulutukset sekä sukupolven vaihdokseen ja nuorten yrittäjyyteen tähtäävät toimet, ja yhteisölähtöisen kestävän kehityksen matkailun kehittäminen edelleen.

Hankkeen kautta hyviä käytäntöjä ja kokemuksia saadaan tuotua alueelle muualta Suomesta ja ulkomailta, ja nuorten ja ikäihmisten yhteisen toiminnan avulla saadaan siirrettyä tarinoita ja paikalliskokemuksia eteenpäin. Hankeen päätyttyä toivotaan, että alueen historiallisia rakennuksia on hyödynnetty tapahtumien järjestämisessä ja paikallisia yhdistyksiä sekä yrittäjiä toimii oppaina sekä tarinankertojina elämyspakettien toteutuksessa. Kansainvälisen toiminnan kautta saadaan joukko nuoria mukaan alueen kehittämistyöhön, minkä lisäksi kymmenkunta pienyritystä ja yhdistystä monipuolistaa toimintaansa.

 

Kansainvälisyys

  • Osumia: 4036