Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli

Kansainvälinen toiminta

Sepran oma kansainvälinen toiminta kohdentuu lähialueille alueen sijainnista ja historiasta johtuen. Suurin kiinnostus kohdistuu Viroon ja lähinnä sen pohjoisosiin, jotka sijaitsevat Sepran alueen eteläpuolella, Itäisen Suomenlahden rannikolla. 

Vuosituhannen alussa käynnistynyt yhteistyö virolaisen kylätoimintajärjestö Kodukantin kanssa on laajentunut Viron Leader-ryhmiin sekä muihin toimijoihin kauempana Viron etelä- ja länsiosissa. Sepra on ollut mm. mukana luomassa kestävän kehityksen mukaista yhteisölähtöisen matkailun kehittämistyökalua COMCOTia.

Alueiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta on oltu mukana esim. varmistamassa Sepran alueen halki kulkevan Kuninkaantien kehittämisen jatkuminen https://www.visitkingsroad.fi/fi/ tarkoitukseen perustetun yhdistyksen avulla. Lisäksi Sepralla oli suuri vaikutus siihen, että Virolahdelle syntyi   Green Belt -infopiste https://www.visitvirolahti.fi/virolahden-green-belt-keskus/.

Kansainvälisen toiminnan kautta paikalliseen kehittämistyöhön saadaan lisäarvoa uusien kokemusten ja hyvien siirrettävien käytäntöjen muodossa. Kansainvälisyys on eräs eurooppalaisen Leader-toiminnan periaatteista, ja Sepra on kansainvälisessä yhteistyössä hyvin vahva ja arvostettu toimija, niin maaseutu- kuin kalatalouspuolellakin.

Uusia ideoita, kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä yli rajojen – näitä voi saada sisällyttämällä toimintaan kansainvälisiä toimenpiteitä! Leader-rahoitus ei ole ainoa kanava kansainvälistymiseen, Sepraan kannattaa olla rohkeasti yhteyksissä, sillä meillä on kokemusta myös ERASMUS+ hankkeista ja olemme Euroopan Komission tietopiste, ED Kymenlaakso.

Uusia ideoita, kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä yli rajojen

Kansainvälisen toiminnan kokonaisuudet strategiassa

Matkailu ja paikallistuoteverkostojen vahvistaminen ja laajentaminen
 • COMCOT -suunnittelutyökalun vienti eteenpäin Virolahdella ja Pyhtäällä sekä sen tarjoaminen muihin kuntiin. Nuorten osalllisuutta suunnitteluun lisätään uutta koulutusta tarjoamalla.
 • sisävesi ja jokimatkailun kehittäminen Leader ja kalatalousryhmäyhteistyönä
 • Green Care -teemaan ja matkailuun liittyvän yhteistyön kehittäminen koulutuksen avulla
 • vaihto- ja työkokeilutoiminnan käynnistäminen nuorten kanssa mahdollisesti EU:n ulkopuolella

Esimerkkejä toimenpiteistä

 • yhteiset opintomatkat ja koulutukset sekä sukupolvenvaihdokseen ja nuorten yrittäjyyteen tähtäävät toimet
 • yhteisölähtöisen kestävän kehityksen matkailun kehittäminen edelleen, uusien työkalujen tuonti toimintaan mukaan sekä sosiaalinen yrittäjyys
 • yhdistysten ja yrittäjien sekä muiden elinkeinotoimijoiden tuominen yhteen sekä kansainvälisyysosaamisen lisääminen yhteisten työpajojen, koulutusten ja opintomatkojen avulla
 • painopisteiden tavoitteiden toteuttaminen kansainvälisen toiminnan kautta

Mittarit

 • sektorin toimijoiden tulojen kasvu
 • nuorten toteuttamien toimenpiteiden määrä
 • uusien syntyneiden tuotteiden ja palvelujen määrä
 • vähintään kahden yhteistyökumppanin toteuttama hanke
 • aluetyyppirajojen yli tapahtuneiden yhteistoimien määrä
 • historiaan pohjautuvien uusien tapahtumien ja toiminnan määrä
 • paikalliskontakteina toimivien henkilöiden määrä ja pienyrittäjien toiminnan monipuolistuminen
 • sosiaalisten yritysten lukumäärä
 • kansainväliset työpajat/opintomatkat (yksinomaan kv -toiminnan mittari tavoitteena 10 kpl)
 • uudet kv -partnereita sisältävät yhteistyöverkostot (yksinomaan kv -toiminnan mittari tavoitteena 5 kpl)
 • nuorten toteuttamien kv-toimenpiteiden määrä (yksinomaan kv-toiminnan mittari tavoitteena 4 kpl)

Lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta

Marjo Tolvanen
Toiminnanjohtaja, kansainväliset hankkeet
+358 44 277 4513
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.