Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Ajankohtaista

Terveiset Kroatiasta!

Sepra osallistui toukukuussa Erasmus+ ohjelman matkalle, joka käsitteli kansallispuistojen kehittämistä nuorten näkökulmasta. Matkalla keskusteltiin erityisesti Junior Ranger toiminnasta, jossa nuoret tekemällä oppien osallistuvat puiston kehittämiseen ja sitä kautta tulevat tutuiksi alueen ekologian ja luontoarvojen kanssa.
 
Sepran mukana Kroatiaan matkustivat nuoremmat opiskelijaedustajamme Sari Jylhä-Ollila ja Maija Larinkari, jotka pääsivät partio- ja kansallispuistotietoutensa pohjalta osallistumaan Krka Eco Campuksella pidettyihin keskusteluihin ja perehtymään Krkan kansallispuiston saloihin.
 
Sateisessa säässä alkanut matkamme antoi paljon uutta tietoutta nuorten osallistamisesta luontoalueiden suunnitteluun. Partiolaisperinne on Suomessa vahva. Kolmikko ei vierailun pohjalta koe akuuttia tarvetta vastaavan järjestelmän kopiointiin, mutta siitä voisi tuoda paljon hyviä elementtejä osaksi Suomen kansallispuistoissa tapahtuvaa toimintaa, esim. yhdistämällä Junior Rangerissa hyväksi havaittuja puolia partiotoimintaan. Tällaisia voisi olla esim. keskittyminen yhteen luontotyyppiin ja sen tuoma syvällinen ymmärrys alueen ekologiasta sekä vastuun kokemus ”omaa” toiminta-aluetta kohtaan. Junior Rangerissa on myös hyvin huomioitu kehityspolku vauvasta vaariin. Monet haluavat jatkaa Junior Rangerin piirissä myös vanhemmalla iällä ja se on kätevästi mahdollistettu – tosin kyllähän partiossakin samalla tavalla vuosien kertyessä pystyy vielä touhuamaan.
 
Yhtä kaikki kokemus oli kovin antoisa ja avasi uusia näkökulmia luontoalueiden käyttöön koko kolmikolle. Suomessa luonnon arvostus on jo lähtötasolla korkealla ja meillä nuorten luontosuhteen kehittyminen tapahtuu osittain jopa vahingossa lapsena metsissä kirmatessa. Luontokokemusten tarjoaminen nuorille on kuitenkin tärkeää kaupungistuvassa maassamme. Luonnossa lepää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin avaimet ja yhdessä tekeminen tarjoaa nuorille sosiaalisia taitoja, itseluottamusta ja merkityksellisyyden tunteen.
 
- Riku