Saavutettavuus-avustimet

Skip to main content

Jaa artikkeli
| Ajankohtaista

Maaseuturahaston tukihaku on avautunut

Maaseudulla toimivien yritysten ja yhdistysten rahoituksen haku on avattu Ruokaviraston sähköisessä Hyrrä-palvelussa.

Maaseudun yrityksiä ja yhteisöjä rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta, jonka uusi rahoituskausi on käynnistynyt tänä vuonna. Rahoituksen tarkoituksena on maaseudun elinkeinojen ja elinvoiman vahvistaminen. Käytännössä tukea haetaan joko Leader-ryhmästä  tai ELY-keskuksesta. Leader Sepran  rahoituskehys on yhteensä 3,33 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen vuosille 2023-2027. Leader-ryhmän myöntämä tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Sepran työntekijät neuvovat hakuprosessissa ja toiveena on, että hakijat ottavat aina ensin yhteyttä heihin, ennen kuin jättävät hakemuksen Hyrrä-palvelussa.

Tukien haku on jatkuva, ja hakemukset käsitellään säännöllisesti Sepran hallituksessa. Vaikka ensimmäiset haut ovatkin nyt auenneet, ei silti ole tarvetta kiirehtiä, sillä virallisia päätöksiä Hyrrässä päästään tekemään vasta myöhemmin syksyllä. Sepran hallitus on valmistautunut käsittelemään hankehakemuksia 18.10. kokouksessaan ja sen jälkeen 23.11. ja 19.12.

Yrityksiä tuetaan monipuolisilla rahoitusvälineillä

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Leader-ryhmä rahoittaa enintään viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, ja suuremmat yritykset voivat hakea tukea ELY-keskuksesta. Tukea voi hakea yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Leader-ryhmän kautta hakuun avautuu useita uusia rahoitusmuotoja, kuten uuden yritystoiminnan kokeiluun, osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen sekä toimivan yrityksen kehittämiseen liittyvät tuet. Uutta on maatalouden kokeilutuki uusien liikeideoiden testaamiseen sekä tuki omistajan vaihdoksen suunnitteluun, jos ostettava yritys sijaitsee ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla.

Maaseutuyritysten investointeihin on mahdollista saada tukea 20–35 % investoinnin kokonaiskustannuksista yrityksen toimipaikan sijainnista riippuen. Leader-ryhmä rahoittaa 5 000–100 000 euron suuruisia investointeja. Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla toimivalle mikroyritykselle voidaan myöntää tukea myös uusiutuvan energian käyttöä edistäviin energiainvestointeihin.

Yhteisöille rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin 

Hanketukia voivat hakea yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi yleishyödyllisiin investointeihin, kylien tai palveluiden kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä koulutukseen ja tiedonvälitykseen. Myös kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen on mahdollista. Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Älykkäät kylät -toimenpiteellä edistetään kylien tai yhteisöjen digitalisaatiota ja uudistumista: kylät voivat hakea rahoitusta erilaisiin digitalisaatioon, ympäristöön, turvallisuuteen tai yhteistyöhön liittyviin uudenlaisiin kokeiluihin.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lisäksi pieniin, korkeintaan 8 000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi, ja niiden osalta haku avautuu vasta syksyllä 2023.