Kalastaja - haluatko mukaan hyljekarkoitintestiin?

LUKE toteuttaa TUKALA hankkeen kautta hyljekarkotintestiä, ja 1-luokan päätoimiset ammattikalastajat voivat saada merkittävän tuen jos hankkii oman hyljekarkottimen ja osallistuu LUKE:n Innovaatio-ohjelman mukaiseen tuote- ja seurantatestiin. 

LUKE toteuttaa jo toista vuotta testejä seitsemällä omalla hyljekarkottimella ja kolmella ESKO kalatalousrahaston rahoittamilla Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n hankkimilla karkottimilla. Kesäkaudelle 2020 on tarkoitus hankkia lisää karkottimia, jotta testejä voidaan vielä monipuolistaa ja saada kattavampia ja luotettavampia tuloksia niiden toiminnasta. Ne 1-luokan kokopäiväiset ammattikalastajat jotka haluavat mukaan LUKE:n testiohjelmaan, voivat saada 80% tuen laitteiden hankintaan.

Itse laite on skottlantilainen Seal Fence karkotin, jonka hankintahinta on 2019 ollut n. 7.500 €. Lisäksi on LUKE:n testeihin hankittu isohko ja meriolosuhteita kestävä lautta, jonka päälle tulee laitteen tekniikka ja energiaa tuottavat aurinkopaneelit ja tuuligeneraattori. Lautan hinta on myös ollut lähes yhtä kallis kuin itse karkotinkin, mutta selvityksessä on myös toimisiko isoa lauttaa edullisempia kelluntavälineitä, kuten pienempi lautta, ankkuroitava poijuratkaisu tms, joista kuitenkaan vielä ei ole toimivuustestejä valmiina.

Jos olet 1-luokan päätoiminen ammattikalastaja ja haluat mukaan testiin, sinulla on oltava kaksi keskenään samalaista verrokkirysää pyynnissä koko pyyntikauden. Jos pääset mukaan testiohjelmaan, saat 80% tuen laitteiden hankintaan, ja sitoudut noudattamaan testiohjelmaa normaalissa kalastuksessa. Korkeampi tuki edellyttää mm tarkkaa saaliskirjanpitoa, jotta saadaan luotettavia tuloksia laitteiston toiminnasta. Luonnonvarakeskusken yhteyshenkilö testihankkeessa on Esa Lehtonen. Ilmoita kiinnostuksestasi ESKO kalatalousryhmälle joko Esko Taanilalle tai Kirsi Pohjankoskelle helmikuun loppuun mennessä.

Vill du komma med i sälskrämmotest

Luke genomför via TUKALA-projektet tester med sälskrämmor, och 1-klassens heltids-yrkesfiskare har möjlighet att få betydande stöd om man anskaffar egen sälskrämma och deltar i LUKE:s innovationsprogrammets sälskrämmans produkt- och funktionstest. 

LUKE genomför det andra året av tester med 7 egna sälskrämmor och 3 av ESKO fiskerigrupp stödda sälskrämmor som hanteras av Kymijoen vesi ja ympäristö ry. Till sommaren 2020 har vi syfte att skaffa flera skrämmor för att testerna skall vara mångsidigare och ge mera omfattande och tillförlitligare resultat. De 1-klassens heltidsyrkesfiskare som vill komma med i LUKE:s test kan få upp till 80% stöd för att anskaffa sin egen sälskrämma. Själva skrämman är en skotsk Seal Fence skrämma, vars anskaffningspris år 2019 har varit ca 7.500 €. Dessutom har man till LUKE:s tester anskaffat relativt stora havsförhållanden tålande pontonbryggor, varpå man monterar utrustningens teknik och energikällorna så som solceller och vindgenerator. Pontonbryggans pris har varit nästan lika stor som själva skrämman, men nu utreds även andra förmånligare alternativ, så som mindre pontonbrygga, ankringsboj osv, men med dessa har man ännu inte gjort funktionstester.

 


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.