EKO-tuotteita etsitään

Kymenlaaksossa on käynnistynyt kartoitus, jossa etsitään maakunnassa ekologisesti ja kestävän kehityksen hengessä valmistettuja tuotteita ja palveluita, niiden valmistajia sekä kehittäjiä. Kartoitus rajautuu nimenomaan ei-syötäviin tuotteisiin, sillä lähi- ja luomuruokaan liittyvät asiat ovat maakunnassa jo hyvällä mallilla. Tavaroiden ja palveluiden suhteen tilanne on toinen: tuotteita kyllä varmasti on, mutta niiden määrästä tai sijainnista ei ole vielä koottu tarkempaa tietoa eikä niillä ole ollut juurikaan yhteistyötä, verkostoitumista tai kehittämistyötä.

Kymenlaaksolaista yhteistyötä

Kartoituksen takana ovat Kehitysyhtiö Interfin Oy, Pro Agria Etelä-Suomi sekä Leader –yhdistykset Pohjois-Kymen Kasvu ja Sepra. Yhteistyökumppaneilla on vahva usko siihen, että maakunnasta löytyy potentiaalia - lukuisia tuotteita ja valmistajia, joiden keskinäistä verkostoitumista, tuotekehitystä ja parempaa tunnettuutta kartoituksella halutaan edistää.  
Etsittävät tuotteet on nimetty EKO –tuotteiksi. Niitä määrittävät ekoeettiset periaatteet: ne kuormittavat elinkaarensa ja tuotantoprosessinsa aikana ympäristöä mahdollisimman vähän. Ekologisuus toteutuu mm. seuraavin kriteerein: kyseessä on paikallinen lähituote, jolla on vähäisempi energiankulutus koko tuotteen elinkaaren aikana, vähäisempi uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus, vähäisempi kuljetuksen tarve, vähenevä pakkausjätteen määrä, tuotannon aikana syntyvän jätteen väheneminen, tuote on korjattava ja pitkäikäinen, materiaali on kierrätettävää sekä uhanalaisten eläin- tai kasvilajien käyttö on vähäisempää. Kaikkia mainittuja kriteereitä nyt etsittävien kymenlaaksolaisten tuotteiden ei kuitenkaan tarvitse täyttää, vaan puoletkin riittää. 
Kartoituksen tekijät ovat jo kulkeneet toreilla, markkinoilla ja tapahtumissa katsastamassa mahdollisia ehdokkaita. Nyt avataan aiheesta kiinnostuneille mahdollisuus ilmoittautua itse mukaan kartoitukseen. Alla olevalla lomakkeella voi ilmoittaa mukaan oman tuotteensa tai palvelunsa. Tietoa kerätään jo valmiista tuotteista ja palveluista sekä eriasteisista aihioista, prototyypeistä tai suunnitteluasteella olevista innovaatioista. Tietoa halutaan nyt koota mahdollisimman laajalti ja väljin rajauksin maakunnan kokonaiskuvan selvittämiseksi. Kartoitusvaiheen uskotaan johtavan jatkotoimenpiteisiin, joita on tarkoitus edistää mm. kehittämishankkeiden avulla. 
 
Lisätietoa:
Interfin Oy: Siru Ahopelto, 040 5192375, siru.ahopelt(at)gmail.com ja Markku Saari, 0400 551548, markku.saari(at)kymp.net
Leader Sepra ry: Kirsi Pohjankoski, 044 3774517, kirsi.pohjankoski(at)sepra.fi
Leader Pohjois-Kymen Kasvu ry: Jarno Leinonen, 0400 545 768, jarno.leinonen(at)pohjois-kymenkasvu.fi 
Pro Agria Etelä-Suomi: Jukka Ikonen, 040 5036605, jukka.ikonen(at)proagria.fi 
 ilmoita tuotteesi mukaan

Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti TÄSTÄ LINKISTÄ


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.