Fullscreen Image V3

Leader-rahoitus

Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi.
Pienille yrityksille ja yhdistyksille; luo uutta tai kehitä kannattavaa.

Tuen hakeminen

Sepra tukee sellaisen paikallislähtöisen toiminnan toteuttamista, jonka avulla Sepra 2020-strategia toteutuu tavoitteidensa osalta vuoteen 2023 mennessä. Voit ladata ja lukea strategian sivun alalaidassa olevasta linkistä. Tavoitteena on saada syntymään uudenlaista toimintaa, eikä tukea näin ollen myönnetä toimintatuen tapaan, jo olemassa olevan toiminnan jatkamiseen ilman selvää uudistamista.

Huom! Vuoden 2018 alusta rahoitus kohdennetaan pääasiallisesti painopisteiden 1 ja 3 hankkeisiin.

Yleishyödylliset kehittämistoimet - max. 70%;
Koulutukset
Tiedonvälitys

Maksimitukiprosenttia sovelletaan vain

 • työllisyyttä tai elinkeinollista ajattelua edistäviin toimipistteisiin
 • nuorten toteuttamiin hankkeisiin
 • uusein toimijoiden hankkeisiin

Hallituksen linjaus

tuki kaikissa
min. 5.000 €,
max. 100.000 €

Yleishyödylliset investoinnit - max. 60%

Maksimitukiprosenttia sovelletaan vain

 • elinkeinolista ajattelua tai työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin
 • yhteiseen pitkän aikavälin kirjalliseen suunnitelmaan sisältyvään investointiin
 • uusien toimijoiden hankkeisiin

Hallituksen linjaus

tuki kaikissa
min. 5.000 €,
max. 100.000 €

Yrityshankkeet
Perustamistuki min. 5.000 € ja max. 35.000 €
Kokeilut ja investoinnit min. 2.000 €

 • investoinnit - 20%
 • investoinnit saarissa (ilman kiinteää yhteyttä mantereelta) - 35%
 • toteutettavuusselvitykset - 50%
 • muu kehittäminen - perustamistuki - 50%
 • muu kehittäminen - kokeilut - 50%

Hallituksen linjaus

Tuissa sovelletaan pääsääntöisesti maksimistukia

Hakuprosessin vaiheet

 1. Hakijoiden kannattaa tutustua Sepra 2020 -strategiaan, sen tiivistelmään tai vähintään painopisteisiin sekä valintakriteereihin (Liitteet sivun alalaidassa).
 2. Hankeideasta tulisi aina keskustella Sepran henkilöstön kanssa ennen hakemuksen jättämistä.
 3. Hakijalla tulee olla y-tunnus sekä Katso-tunniste, jonka avulla yhdistys/yritys valtuuttaa allekirjoittajat ja toimimaan hyrrässä. Lisätietoja osoitteesta http://www.vero.fi/katso
 4. Sepralle tulee toimittaa hankesuunnitelma, joka toimii pohjana, kun hanketta kehitetään ja hakija tapaa teemaryhmän. Katso malli tai täytä hankesuunnitelma 3306B, jonka löydät suomi.fi-sivuilta.
 5. Samasta linkistä löydät hakemuslomakkeen, josta näet mitä tietoja Hyrrään tehtävään hakemukseen tarvitaan. 
 6. HYRRÄn hakuohjeisiin kannattaa tutustua etukäteen ja varmistaa, että kasassa on kaikki tarvittavat tiedot hakemuksen tekemistä varten. Linkit löytyvät sivun alalaidasta.
 7. Hakemus jätetään HYRRÄän ja Sepran tarkastuksen jälkeen hakija saa ilmoituksen vireille tulosta.
 8. Vireille tulopäivä on ajankohta, mistä lähtien hankkeelle voi OMALLA riskillä kerryttää kustannuksia.
 9. Hakijan edustajalle ilmoitetaan teemaryhmän sekä hallituksen kokousten ajankohdat.
 10. Hankkeen painopisteen mukainen Teemaryhmä haastattelee hakijan viikkoa ennen hallituksen kokousta ja miettii hänen kanssaan hankkeen toteutusta.
 11. Hallitus arvioi hankkeen valintakriteerein sekä tarpeellisuusharkintaan pohjautuen.
 12. Hakijalle ilmoitetaan hallituksen päätöksestä.
 13. Hankkeen käsittely etenee HYRRÄssä ja hakija saa virallisen päätöksen.

Sepran hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Valmiit Hyrrä-järjestelmään jätetyt hakemukset pyritään mahdollisuuksien mukaan käsittelemään seuraavassa kokouksessa hakemuksen jättämisen jälkeen. 

Kaikkien Sepran kautta rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava neljä hyväksyttävyyskriteeriä

 • Sepra 2020-strategian mukaisuus
 • Paikallislähtöisyys
 • Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti
 • Pyrkimys luoda uutta

Jos hanke toteuttaa kaikki nämä kriteerit, voidaan siirtyä arviointiin painopisteen kriteerien mukaan. Kriteereiden mukainen tärkeysjärjestykseen asettelu on osa päätösmenettelyä. Sepran kriteerit löytyvät sivun lopusta liitteenä.

Tarpeellisuusharkintaan pohjautuen hallitus pisteyttää hankkeet ja kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • Miten nuoret on huomioitu hankkeen suunnittelussa/toteutuksessa/tulosten hyödyntämisessä?
 • Miten elinkeinollinen ajattelu toteutuu?
 • Miten toiminnassa huomioidaan paikallinen luontoympäristö sekä ympäristöystävällisyys?

Tutustu Hyrrään ja täyttöohjeisiin

Hyrräohje yritystuen hakemiseen.
Hyrräohje hanketuen hakemiseen
Hakemuksen täyttöohjeet  


Kirjaudu Hyrrä-palveluun


Logo Seprat
Leader Sepra ry

Helsingintie 1 A (B-porras)
49460 Hamina
Ma – To: 9:00 – 16:00
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.